18 Dhjetor 2014
 
Ju duhet te instaloni Flash Player qe ta shihni kete pjese te webfaqes ketu...
 
 
vizita: 5444635
 
 
Ju duhet te instaloni Flash Player qe ta shihni kete pjese ketu...
Ju duhet te instaloni Flash Player qe ta shihni kete pjese te webfaqes ketu...
Kolegji ''Aga Xhite & Universum''Kolegji ''Aga Xhite & Universum''Kolegji ''Aga Xhite & Universum''Kolegji ''Aga Xhite & Universum''Kolegji ''Aga Xhite & Universum''

Kolegji ''Aga Xhite & Universum''

Adresa:
Tel & Fax:
Mob:


Adresa:
Tel:
Mob:
Email:
Web:
Rr. Fan Noli Nr. 126, 70000 Ferizaj,
0290 27 122
044 500 877
044 500 866
044 275 917
Veternik p.n ,10000 Prishtinë
038 544 210
044 278 891
contact@agaxhitecollege.org
www.agaxhitecollege.org

KOLEGJI “AGA XHITE ” NË FERIZAJ – NE JEMI TË PARËT!
NJËSIA KOLEGJI “UNIVERSUM” NË PRISHTINË – ËSHTË RRITA JONË!

Ne jemi kolegji “Aga Xhite” nga Ferizaji, i pari institucion arsimor, privat, kosovar, i themeluar në vitin 2002.
Kolegji Aga Xhite u licencuar dhe i rilicencuar nga MASHT i Republikës së Kosovës (Vendimi nr. 235/02.1, dt. 28.08.2003 dhe Vendimi nr. 709/02-1, dt. 20.06.2007), për arsimin parauniversitar:
fillor – niveli I ( klasa I-V);
i mesëm i ultë ( klasa VI – IX);
i mesëm i lartë ( klasa X – XIII);

Misioni ynë është edukimi dhe arsimimi i brezave që nga klasa I-rë deri në klasën XIII-të.
Me themelimin e njësisë tonë - Kolegjit “Universum” në Prishtinë, në vitin 2005, rrjeti ynë u zgjeruar edhe me një misionar me mision të shenjtë, por me synim për rritje të mëtejme, veçanërisht duke e vërë në fokus cilësinë në mësimdhënie e mësimnxënie.

Tanimë po hymë në vitin e shtatë, përkatësisht në vitin e pestë të punës, me një përvojë të begatë dhe mundësi shumë më të mira për të ecur të sigurt në hapje horizontesh për kapërthim diturish nga brezat tanë, ngado që vinë, duke mos i harruar as ata nga diaspora.

Dëshiroj t’ju njoftoj me iniciativën tonë më të re – digjitalizimin e mësimit në Kolegj. Edhe këtë herë, Kolegji Aga Xhite do të jetë bartës i një përvoje tërësisht të re në arsimin kosovar, duke ofruar metoda innovative në mësimdhënie dhe mësim nxënie. Kjo mendojmë së është edhe një përpjekje e jona për ta modernizuar arsimin kosovar dhe ndjekur trendet evropiane në arsim.

Nga ky vit, Kolegjet tona janë pajisur që të gjitha me tabela interaktive – që Ju mundëson mësimdhënësve ligjërim inovativ duke shfrytëzuar të gjitha përparësitë e teknologjisë së informacionit.

Kolegjet tona janë bërë anëtare të iNet (International Network for Educational Transformation) përmes të cilit tani e tutje shumë klasë do të organizohen në bashkëpunim me kolegjet simotra nga Anglia përmes video-konferencave, duke Ju mundësuar nxënësve tanë komunikim, bashkëpunim por edhe përvoja të ndryshme nga bashkëmoshatarët e tyre nëpër botë.

Edhe me tutje Kolegjet tona do të punojnë me të njëjta standarde të larta, me mësimdhënësit me të zgjedhur dhe programet më të pasura kulturore dhe ndërkombëtare.

Çdo krizë është e ndryshme për nga natyra, përveç në një aspekt: të gjitha krijojnë mundësi për ata të cilët din ti identifikojnë ato dhe të jenë të gatshëm të reagojnë. Në kolegjet tona ne i përgatisim nxënësit që ti identifikojnë problemet dhe ti zgjidhin ato me kreativitet.

Vizito websajtin tonë www.agaxhitecollege.org për të mësuar më shumë për programet dhe aktivitet tona apo eja dhe na vizito për të parë nga afër të gjitha këto risi.
Ju duhet t'instaloni Flash Player per ta pare webfaqen si duhet!